Shout Mix

Pages

Monday, 22 April 2013

JAWATAN KOSONG DI PERBENDAHARAAN MALAYSIA
1. PEKERJA SAMBILAN HARlAN (PSH) GRED 17
Kadar Upah : RM 54.00 (Sehari) (9 Jam)
Tempoh Perkhidmatan : Tidak Melebihi 6 Bulan
Kekosongan : 4 Kekosongan
Jantina : Lelaki
Tarikh Tutup Permohonan: 25 April 2013 (Khamis)
CARA MEMOHON
(a) Permohonan hendaklah mengunakan (Borang permohonan perjawatan MOF)
yang boleh dimuat turun di Iaman sesawang http://www.treasurv.gov.my.
(b) Semua permohonan hendaklah disertakan salinan kad pengenalan, salinan sijilsijil
keputusan peperiksaan, salinan lesen memandu dan salinan sijil tamat
persekolahan.
(c) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul
surat berukuran 32sm x 22sm. Di sudut atas sebelah kiri sampul surat hendaklah
ditulis NAMA JAWATAN yang dipohon.
(d) Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK:
(i) Tidak disertakan dokumen yang diperlukan;
(ii) Tidak lengkap atau tidak terang;
(iii) Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;
(iv) Tidak menu lis nombor kad pengenalan;
(v) Tidak ditandatangani.
Semua permohonan hendaklah disampaikan kepada :
Setiausaha Sahagian ,
Sahagian Dasar Saraan, Wang Awam Dan Khidmat Pengurusan
Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
Presint 2, Tingkat 3, Blok Selatan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 W.P PUTRAJAYA
(u.p.:Puan Rohana binti A.Kahar)

0 comments:

Post a Comment